Trädgårdsanläggning
Uterum för rekreation och inspiration
En vacker trädgård fyller många funktioner. Trädgården ska vara funktionell samtidigt som den ska vara vacker och ge utrymme för umgänge och lekar. Det är viktigt att du och dina gäster ska känna sig välkomna.

En lyckad trädgård består av flera komponenter, såsom gångar, gräsytor, planteringar och stenläggningar. Det är viktigt att dessa olika komponenter uppfyller de krav du ställer på dem och att de anläggs på ett korrekt sätt för att få så lång livslängd som möjligt. En altan kan utföras i sten istället för trä för att få en hållbar och vacker yta, som är i det närmaste helt skötselfri. Växterna till trädgården kan väljas efter hur mycket omtanke de behöver och planteringsytor anläggas ur ett skötselperspektiv.

Lexby Marktjänst har erfarenhet av att både anlägga och sköta trädgårdar och grönytor. Har du en klar uppfattning om hur du vill att din trädgård ska utformas hjälper vi dig att sätta planen i verket. Har du ingen aning om vad du vill göra hjälper vi dig att både designa och utforma trädgården så den uppfyller dina mål!


Trädgårdsskötsel
Vår egen erfarenhet av grönyteskötsel ger oss möjligheten att anpassa din trädgård så att den blir lättskött och vacker i många år framöver.