Länkar


Gårda Johan      Vår största leverantör av markstensmaterial.

                            På sidan finns länkar till de mest etablerade leverantörerna. Du hittar
                            även inspirationssidor där man får tips på hur utemiljöer kan utformas.

                            I sin utställning på Entreprenadvägen 1 på Hisingen kan man se
                            exempel på materialtyper och användningsområden.Pordrän             Vår huvudsakliga leverantör av dräneringsmaterial.

                            På hemsidan finns tydliga beskrivningar och produktkataloger gällande
                            dräneringars utförande och funktion.