Grönyteskötsel
Olika förutsättningar, olika åtgärder
Behöver du en entreprenör du kan lita på när det gäller grönyteskötsel?
Vare sig det gäller säsongsavtal med trädgårdsskötsel och gräsklippning eller enstaka slåtterarbeten eller röjningar kan vi hjälpa dig. Vi har en professionell maskinpark där allt mellan röjsåg och handgräsklippare till traktor ingår.
  • Yttre förutsättningar - Anläggningens läge, jordmån och årstidernas växlingar ställer olika krav på hur ofta och i vilken omfattning skötseln utförs.
  • Dina önskemål - Behöver du hjälp med de tyngre momenten, eller är du ute efter en heltäckande lösning där vi ser till att hålla anläggningen i gott skick året om? Oavsett vilket kan vi erbjuda en lösning.


Vi erbjuder:
  • En kundanpassad tjänst – olika behov, olika åtgärder.
  • Heltäckande lösningar såväl som enstaka arbeten.