Schakt- och markarbeten
Snabb service och stor precision
Lexby Marktjänst erbjuder schakt- och markarbeten inom både nyproduktion såväl som reparation/underhåll.
  • Grundläggning – Kraven på grundkonstruktionen när man bygger nytt är ofta hårda och kräver stor precision i alla moment. Lexby Marktjänst kan utföra grundläggningar både för villor och medelstora industrifastigheter.

  • Ledningsbrott – Reparation av vatten- och avloppsledningar kräver ofta snabba åtgärder för att undvika längre avbrott och olägenheter för brukarna av ledningarna. Vi kan snabbt vara på plats och har stor erfarenhet av reparationsarbeten på ledningsnätet.

  • Avloppsanläggningar – Vid köp av fastighet där kommunalt avlopp saknas kan köparen åläggas att anordna ny avloppsanläggning för att uppfylla dagens krav. Beroende på vilken kommun bostaden ligger i och vilka markförhållanden som gäller ställs olika krav på anläggningen. Det finns en uppsjö olika tillverkare och utföranden på avloppsanläggningar, såsom minireningsverk, infiltrationer och trekammarbrunnar. Vi har arbetat med flertalet lösningar och arbetar med ledningsmaterial av högsta kvalitet.
  • Stenläggningar och murar – Se mer under fliken Trädgårdsanläggning.

  • Samtliga arbeten utförs enligt AMA Anläggning 07
    (Allmän material- och arbetsbeskrivning).


Har du:
  • Planer på att bygga nytt eller bygga ut?
  • Råkat ut för ett ledningsbrott?
  • Blivit ålagd att upprätta en ny avloppsanläggning?