Dränering
Behöver du dränera ditt hus?
En torr och varm källaryttervägg är en förutsättning för att inte få in fukt i huset. Ett komplett fuktskydd skall vara dränerande, kapillärbrytande och värmeisolerande.
  • Dränering – behövs för att leda ner överskottsvatten från den kringliggande marken till dräneringsledningen och vidare ut i ledningsnätet.

  • Kapillärbrytning – hindrar fukten i den kringliggande marken att sugas in i källarväggen.

  • Utvändig värmeisolering – värmer upp källarväggen så att en effektiv upptorkning av den fukt som funnits i väggen uppnås. En torr och varm källarvägg ger ett torrare inomhusklimat och eventuell källarlukt försvinner. Värmeförlusterna genom väggen minskas och gör huset mer energieffektivt.


Behöver du:
  • Åtgärda eller förebygga fuktskador?
  • Få en behagligare boendemiljö i källarplan?