Välkommen till Lexby Marktjänst

Lexby Marktjänst arbetar med markarbeten och utemiljö. Vi har specialiserat oss på att skapa kreativa och funktionella miljöer och tjänster. Med en öppen och informativ kundrelation, stor intern kunskap och ett brett nätverk av externa samarbetspartners, uppnår vi dina mål!

Om det så är estetiska eller nödvändiga åtgärder du behöver hjälp med kan vi erbjuda en rad professionella tjänster. Vår målsättning är att bli en samarbetspartner du kan lita på när det gäller markarbete, stenläggning, dränering, grönyteskötsel, transport eller vinterväghållning. När du vänder dig till oss ska du känna att din åsikt tillsammans med vår kunskap ska ge dig den bästa tänkbara lösningen.